Huisregels & Algemene Voorwaarden

Huisregels
Met jouw bezoek verklaar je je akkoord met onderstaande regels, zodat jouw verblijf en dat van de overige gasten hier veilig en aangenaam verloopt.

Bekijk hier de huisregels.

Regels

  • Wanneer u onze accommodatie bezoekt conformeert u zich aan de toegangsregels van Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis.
  • Restitutie van gelden is niet mogelijk.
  • Van de aaneengesloten geldigheidsduur van de gekochte les-,meerbaden-, jaarkaarten en/of abonnementen kan niet worden afgeweken.

Algemene voorwaarden

Algemeen
Als u online een zwemkaart wilt kopen, een zwemabonnement wilt afsluiten, een persoonlijke pagina aan wilt maken of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij, Sportfondsen Nederland B.V., bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van uw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’).

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens. Volgens de Wbp is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn.

Wanneer u online een zwemkaart koopt of een abonnement neemt, verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Ook nadien blijven wij dit soort persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld iedere keer wanneer u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt die u bezoekt, zoals uw IP-adres.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.

Wettelijke verplichting
Op grond van wet- of regelgeving kan de verplichting bestaan om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketingactiviteiten. Uw gegevens worden dan gebruikt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via e-mail). Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden, zodat uw gegevens niet kunnen worden gebruikt voor marketingactiviteiten van derden.

Daarnaast maken wij bij eventuele prijsvragen gebruik van persoonsgegevens om de winnaars te informeren.

Verder kunnen wij uw contactinformatie gebruiken om u uit te nodigen een ervaring te delen met betrekking tot de accommodatie, zwemlessen, babylessen. Dit kan anderen helpen om het zwembad of abonnement te kiezen dat het beste bij hen past.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Beveiliging
Wij hebben solide procedures om ongeautoriseerd gebruik en misbruik van persoonlijke informatie te voorkomen. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie als dit nodig is voor hun werk.

Beheer persoonlijke informatie
U heeft altijd het recht om de persoonlijke informatie die wij van u hebben te bekijken. U kunt een overzicht van uw persoonlijke data aanvragen door een e-mail te sturen naar info@sportfondsen.nl. Zet "aanvraag persoonlijke informatie" in het onderwerpveld en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zodat we kunnen voorkomen dat individuen zonder autorisatie bij uw persoonlijke informatie kunnen komen.

Als blijkt dat de persoonlijke informatie incorrect is, zullen wij die updaten. U kunt ook uw persoonlijke informatie laten verwijderen uit onze klantendatabase door een e-mail te sturen naar info@sportfondsen.nl met "verzoek verwijdering persoonsgegevens" als onderwerp. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor juridische of administratieve redenen, zoals ons bestand voor frauduleuze activiteiten.

Wijziging privacybeleid
Wij houden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd, zodat u altijd van de inhoud van het geldende privacybeleid op de hoogte kunt zijn.

Cookies op onze website

Deze website maakt gebruik van cookies om de nodige websitefuncties te bieden. Om de websitenavigatie en jouw online ervaring te verbeteren, websiteverkeer, gebruik en interactie te analyseren en om te helpen bij onze marketing- en advertentie-inspanningen.